додому Наша місія

Наша місія

Прожити ЩАСЛИВЕ життя, це бажання кожного з нас! Звісно в слово «ЩАСТЯ» закладені різні поняття. Щастя для кожного, це щось своє особисте, індивідуальне і не обов’язково схоже на щастя іншого! Це і робить нас особистістю! А об’єднує нас в товариство – порядність, чесність й повагу один до одного! Протягом усього життя ми реалізуємо наші цілі і завдання, справляємося з труднощами і насолоджуємося успіхами. І все це для того що б сказати «ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ». Але чи можемо ми сказати про повноцінно щасливе життя без здоров’я!? Певно що ні! Адже щастя, наприклад, мати онуків! Але не більше щастя насолоджуватися цим не в чотирьох стінах, а прогулюючись з ним по парку, бути присутнім на ранках і танцювати на випускному! І так у всьому! Повнота випробовується щастя залежить від нашого здоров’я! І відсутність хвороб і наявність сил, дає нам можливість насолоджуватися життям і успіхами більш повноцінно і яскраво. Здоров’я, як провідник по життю, йде завжди поруч і є чітким індикатором Вашого щасливого життя! Що ж таке здоров’я!? Не будемо розпливатися в описі, яке і так всім відомо і зрозуміло, а наведемо сухі дані, які вже давно виведені і доведені авторитетними вченими! Якщо взяти здоров’я за сто відсотків, то 60 з них належатимуть спорту, десять залежать від медицини і 30% це наша генетика! Так що формула щасливого життя проста! Як і наша місія! Ми боремося, і будемо боротися за кожен відсоток з тих шістдесяти які відносяться до нашої компетенції!


Прожить СЧАСТЛИВУЮ жизнь, это желание каждого из нас! Конечно в слово  «СЧАСТЬЕ» заложены разные понятия.  Счастье для каждого, что то свое личное, индивидуальное и не обязательно похоже на счастье другого! Это и делает нас личностью! А объединяет нас в общество – порядочность,  честность и уважение друг к  другу! На протяжении всей жизни мы реализуем наши цели и задачи, справляемся с трудностями и наслаждаемся успехами. И все это для того что бы сказать  «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». Но можем ли мы сказать о полноценно  счастливой жизни без здоровья!? Наверняка нет! Ведь счастье,  например, иметь внуков! Но не большее ли счастье наслаждаться этим не в четырех стенах, а прогуливаясь с ним в парке,  присутствовать на утренниках и плясать на выпускном! И так во всем! Полнота испытываемого счастья зависит от нашего здоровья! И отсутствие болезней и наличие сил,  дает нам возможность наслаждаться жизнью и успехами более полноценно и ярко. Здоровье, как проводник по жизни, идет всегда рядом и является четким индикатором Вашей счастливой жизни! Что же такое здоровье!? Не будем расплываться в описании, которое и так всем известно и понятно, а приведем сухие данные, которые уже давно выведены и доказаны авторитетными учеными! Если взять здоровье за сто процентов, то 60 из них принадлежать  спорту, десять зависят от медицины и 30% это наша генетика! Так что формула счастливой жизни проста! Как и наша миссия! Мы боремся, и будем бороться  за каждый процент из тех шестидесяти которые относятся к нашей компетенции!